Thứ sáu, 16/08/2019 | 21:40 GMT+7

Video: Kì lạ chiếc đuôi biết cầm nắm của loài gặm nhấm nhỏ nhất châu Âu