Thứ hai, 09/12/2019 | 21:51 GMT+7

Video: Rắn hổ mang Ấn Độ dùng chiêu kẹp cổ khiến đối thủ bất tỉnh ngay tại chiến trường

Sau trận kịch chiến với hổ mang Ấn Độ, hổ mang bạch tạng đã nằm bất tỉnh tại chiến trường một lúc lâu sau mới hồi tỉnh. Trong khi đó đối thủ của nó đã bỏ đi từ lâu.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn: NĐT