Thứ năm, 21/11/2019 | 09:33 GMT+7

Video: Tóm sống trăn "khủng" nuốt chửng dê 40kg

Những người nông dân ở An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc đã bắt được một con trăn khủng dài khoảng 4m vừa nuốt chửng một con dê nặng 40kg.

Hoàng Yên (T/h)