Thứ ba, 30/06/2020 | 18:45 GMT+7

Người đàn ông cần mẫn đội nắng hút đinh trên đường tại An Giang