Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Tiger Beer tại TP. HCM đã cử đại diện liên hệ với khách hàng để tiếp nhận thông tin, đồng thời tổ chức rà soát chất lượng