Thứ sáu, 07/12/2018 | 17:34 GMT+7

Bình Thuận với hội nghị triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018

Ngày 06/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả cấp tỉnh năm 2018.

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận được thực hiện từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới theo Hiệp định ký kết số 5739-VN ngày 10/3/2016 được triển khai thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Bình Thuận.

Ảnh minh họa: Nước sạch về với dân Bình Thuận

Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các tỉnh tham gia dự án. Chương trình gồm 3 hợp phần, gồm: Cấp nước nông thôn; vệ sinh nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá dự án.

Tại Bình Thuận, dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tại Bình Thuận thực hiện 05 công trình cấp nước (gồm 2 công trình thực hiện mới và 03 công trình nâng cấp), tổng số đấu nối dự kiến là 19.511, thời gian thực hiện từ năm 2016-2021.

Trong gần 03 năm triển khai thực hiện Chương trình, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành: Nông Nghiệp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và UBND các địa phương, tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ dân số nông thôn toàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,96%, trong đó có 53% dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 85,25%; tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn toàn tỉnh có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh đạt 64,07%; tỷ lệ trường học khu vực nông thôn có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 80,40%; tỷ lệ trạm y tế khu vực nông thôn có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 81,73%.

Theo kế hoạch, năm 2018 Chương trình sẽ đầu tư xây mới 02 công trình cấp nước thuộc xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân và xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam với số đấu nối dự kiến là 1.020 hộ, tổng nhu cầu vốn là 70 tỷ đồng. Về vệ sinh nông thôn: Phấn đấu có 02 xã đạt vệ sinh toàn xã; xây dựng mới hoặc cải tạo 378 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; 04 công trình trạm y tế xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa các công trình cấp nước và vệ sinh. Đối với cấp nước và vệ sinh trường học, sẽ triển khai đầu tư xây dựng 9 công trình, trong đó, đầu tư xây dựng mới 03 công trình cấp nước và vệ sinh trường học; nâng cấp cải tạo 6 công trình xuống cấp hư hỏng.

TT Dân

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn