Thứ ba, 31/03/2015 | 17:33 GMT+7

Hội Luật gia Lai Châu tăng cường khối đại đoàn kết

(ĐSPL) - Với phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật” và phong trào thi đua của Hội Luật gia tỉnh với chủ đề “Mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”, Hội Luật gia tỉnh đã tích cực tham gia trực tiếp và phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân 2.178 đợt với 170.743 lượt người tham dự.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy, chính quyền địa phương và Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia các cấp tỉnh Lai Châu hàng năm đã chủ động xây dựng kế hoạch, công văn hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị liên quan từng bước nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ công tác hoà giải cơ sở, nhằm nâng cao vị trí, vai trò của hội viên luật gia và tổ chức của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội Luật gia Lai Châu tăng cường khối đại đoàn kết - ảnh 1

Ông Nguyễn Cảnh Phương, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu trao bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

Tính đến nay, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã phát triển được 1.519 hội viên đã và đang công tác ở các lĩnh vực pháp luật; thành lập Hội Luật gia ở 8/8 huyện, thành phố, 14 chi hội trực thuộc tỉnh hội; 28 chi hội trực thuộc huyện, thành phố; 25/108 chi hội luật gia xã, phường, thị trấn (trong đó huyện Tân Uyên và thành phố Lai Châu đã thành lập 100%  chi hội luật gia xã, phường, thị trấn); thành lập 16 Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia ở 16 xã, phường, thị trấn của 8/8 huyện, thành phố.

Để thực hiện có hiệu quả và chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã phối hợp xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật toàn tỉnh: Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật toàn tỉnh tính đến quý II năm 2014 là 1.296 người, trong đó: Cấp tỉnh 44 người; cấp huyện, thành phố 396 người; cấp xã 856 người. Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là hội viên luật gia là 321 người, trong đó: Cấp tỉnh 13 người; cấp huyện 193 người; cấp xã 115 người; số lượng cộng tác viên tuyên truyền pháp luật là hội viên luật gia toàn tỉnh gồm 1.134 người. Ngoài ra còn có 286 thành viên của 16 câu lạc bộ cộng tác viên luật gia xã, phường, thị trấn là những già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, dòng tộc am hiểu pháp luật và phong tục tập quán của các dân tộc...

Với phương châm “Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật” và phong trào thi đua của Hội Luật gia tỉnh với chủ đề “Mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật”, Hội Luật gia tỉnh đã tích cực tham gia trực tiếp và phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân 2.178 đợt với 170.743 lượt người tham dự. Đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức phổ biến, pháp luật lưu động gắn với xây dựng mô hình điểm về công tác Hội Luật gia ở 16 xã, phường, thị trấn của 8/8 huyện, thành phố.

Không những vậy, chỉ tính riêng trong 5 năm qua, Hội Luật gia tỉnh cùng các trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh đã thông qua nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp, tư vấn lưu động, tư vấn qua điện thoại, tư vấn theo phiếu yêu cầu... đã tư vấn pháp luật 3.638 đợt cho 68.251 lượt người.  Trong đó, tư vấn pháp luật trực tiếp cho 4.789 tổ chức và cá nhân; tư vấn pháp luật qua phiếu yêu cầu 235 cá nhân; tư vấn pháp luật qua điện thoại cho 12.345 lượt cá nhân; tư vấn pháp luật lưu động 978 đợt (cho 48.900 lượt người dân).  Đặc biệt là nhằm tiếp cận dự án của TW Hội Luật gia Việt Nam hỗ trợ “Tư vấn pháp luật cho người dân nông thôn” kết quả đã phối hợp tư vấn pháp luật trực tiếp cho 2.785 lượt người dân; tổ chức 315 cuộc tư vấn pháp luật lưu động cho 14.500 người dân nông thôn;... Để kịp thời động viên, khuyến khích hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông qua phong trào thi đua đến các cấp hội và hội viên luật gia với chủ đề “Mỗi luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật” thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh đã tặng Giấy khen cho 33 tập thể và 103 cá nhân.

TRẦN QUYẾT

 Xem thêm clip: Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII họp phiên trù bị