Thứ tư, 12/12/2018 | 12:57 GMT+7

“Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại Bình Thuận năm 2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã thực hiện tăng cường năng lực Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Để tăng cường năng lực chương trình, sẽ có tổng kính phí thực hiện là 430.940.000 đồng.  nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại tỉnh Bình Thuận.

Nội dung thực hiện gồm: “cấp nước nông thôn”, “cấp nước và vệ sinh trường học”, “vệ sinh nông thôn” và được triển khai thực hiện trong ba ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công thực hiện hoạt động tăng cường năng lực về “cấp nước nông thôn”, với kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng; bao gồm: Đào tạo nâng cao năng lực quản lý - vận hành công trình cấp nước tập trung cho đội ngũ nhân viên vận hành; Truyền thông nâng cao kiến thức về nước sạch cho cộng đồng dân cư, từ đó khuyến khích, vận động các hộ gia đình tham gia đấu nối và sử dụng bền vững nước sạch;

Ngành Giáo dục và Đào tạo được phân công thực hiện hoạt động tăng cường năng lực về “cấp nước và vệ sinh trường học”, với kinh phí là 60 triệu đồng; bao gồm: Cung cấp trang thiết bị rửa tay, xà phòng, vệ sinh cho trường học; Xây dựng chuỗi cung ứng vật tư giá rẻ cho trường học; Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng các công nghệ đã được công nhận trong xây dựng các công trình cấp nước, nhà tiêu đạt tiêu chuẩn vệ sinh; Tăng cường truyền thông thay đổi hành vi, thúc đẩy vệ sinh.

Ngành Y tế được phân công thực hiện hoạt động tăng cường năng lực về “vệ sinh nông thôn”, với kinh phí là 170,94 triệu đồng; bao gồm: Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh; Xây dựng và triển khai Chương trình vận động chính sách cấp tỉnh; Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Hữu Bằng

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn