Thứ tư, 10/12/2014 | 11:21 GMT+7

Thủ tướng: “Giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu quả”

(ĐSPL) – Thủ tướng chỉ đạo không tăng biên chế năm 2015 và nhấn mạnh “không tăng biên chế, giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính”.

Thủ tướng: “Giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu quả” - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm không tăng biên chế năm 2015.

Ngày 9/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực mà ngành Nội vụ đạt được trong năm 2014. Đồng thời nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, có rất nhiều việc phải làm về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức; đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là hết sức nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ có ý nghĩa cho năm 2015, mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đề ra cho 5 năm (2011-2015).

Vì vậy ngành Nội vụ cần nỗ lực phấn đấu để thực hiện toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trước hết cần phải thực hiện nhiệm vụ được giao là xây dựng thể chế, luật pháp với chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn; trong đó, thực hiện có chất lượng cao việc xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ.

Thứ 2 là tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ cho biết đã phê duyệt 4.712 thủ tục, đưa ra tới 25 Nghị quyết yêu cầu phải đơn giản hóa, tới nay đã thực hiện được khoảng 89%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ: “Bộ Nội vụ phải rà soát, còn thủ tục nào đã đưa ra rồi, ở cơ quan nào, lĩnh vực nào, vì sao chưa cải cách được, các đồng chí phải đôn đốc, yêu cầu thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Thứ 3 là thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Nội vụ trong năm 2015 mà Thủ tướng đặt ra.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Không tăng biên chế, giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính”.

Thủ tướng nêu rõ, không tăng đương nhiên sẽ có giảm theo tự nhiên, vì số cán bộ công chức thực hiện chính sách (nghỉ hưu), số công chức chuyển đi vì các lý do khác nhau; phần giảm chỉ được tuyển lại tối đa 50%, 50% còn lại khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần tăng thêm phải được Thủ tướng đồng ý và Bộ Nội vụ phải kiểm soát, thẩm định chặt theo yêu cầu này.

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành Nội vụ tập trung vào các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo hướng phát huy tính chiến đấu của tổ chức Đảng tại đơn vị; trách nhiệm nhận xét cấp dưới của người đứng đầu và nâng cao vai trò đánh giá của tập thể. Đồng thời, tăng cường giáo dục, thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức.

 

Văn Dũng