Xin con nuôi mới sinh có được hưởng chế độ thai sản?


Thứ 5, 27/10/2016 | 23:18


(ĐSPL) - Tôi năm nay đã gần 40 tuổi, không có chồng con và hiện đang làm tại một công ty tư nhân có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

(ĐSPL) - Tôi năm nay đã gần 40 tuổi, không có chồng con và hiện đang làm tại một công ty tư nhân có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tôi đang có ý định xin một đứa con nuôi vừa mới sinh ra hoặc dưới 2 tháng về nuôi. Cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi có được hưởng trợ cấp thai sản không?

Trả lời:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc các trường hợp và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có hiệu lực từ ngày 01/0/2016. Trong đó, đối với người lao động nhận nuôi con nuôi, để được hưởng chế độ thai sản cần đáp ứng điều kiện: nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi. Thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi được xác định: Trường hợp nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng thì tháng nhận con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội thì tháng đó được tính vào thời gian 12 tháng trước khi nhận con nuôi; trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi (Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc (Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)). Căn cứ vào những quy định viện dẫn trên, tình hình đóng bảo hiểm xã hội của mình, chị có thể xác định được mình có được hưởng trợ cấp thai sản khi nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

Khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi (Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014) với mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản; trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày (điểm c Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Như vậy, khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, chị vẫn được hưởng chế độ trợ cấp thai sản theo các quy định mà chúng tôi đã viện dẫn trên.

Luật sư Lê Cao 
Công ty Luật hợp danh FDVN ĐÀ NẴNG


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xin-con-nuoi-moi-sinh-co-duoc-huong-che-do-thai-san-a167949.html


  • Tag: