Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Khi những nhà giầu trên thành phố đã dám bỏ ra cả đống tiền để mua những cành đào có giá bằng cả tấn thóc dưới quê mang về nhà trang trí