Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Hơn 2.000 người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn đã nhận được những phần cơm do chính ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên