Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra lạm thu đầu năm học

Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra lạm thu đầu năm học

Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.