An ninh - Hình sự

Từ năm 2021, mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến được tính ra sao?


Thứ 3, 16/02/2021 | 01:37


Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú

Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú theo mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Mới đây, bộ Y tế vừa ban hành Công văn 627/BYT-BH ngày 27 tháng 1 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, quy định về mức hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với trường hợp khám chữa bệnh (KCB) trái tuyến như sau:

Đối với Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi KCB tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh:

Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện tại điểm c khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế: Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến

Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh tại khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế: Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú theo mức hưởng như đi khám chữa bệnh đúng tuyến;

Người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến theo quy định trên sẽ không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế;

Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến đang điều trị nội trú nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết thời hạn sử dụng:

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa được gia hạn hoặc thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế mới không liên tục với ngày hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế cũ: được hưởng theo thẻ bảo hiểm y tế cũ cho đến khi ra viện hoặc đến hết ngày liền kề trước ngày thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng, nhưng tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày theo quy định tại khoản 9 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế được cấp mới có thay đổi về mức hưởng thì các chi phí phát sinh kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng được thanh toán theo mức hưởng mới.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-nam-2021-muc-huong-bao-hiem-y-te-khi-kham-chua-benh-trai-tuyen-duoc-tinh-ra-sao-a355330.html


  • Tag:

Cùng chuyên mục An ninh - Hình sự